نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

شرکت پروفیل پلاست افرا مقدم شما بازدیدکنندگان محترم را در غرفه ۱۲ واقع در سالن ۳۸  نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران گرامی می دارد.